K hotové zakázce jsme schopni přiložit fotografie v grafickém formátu PSD pro případné pozdější úpravy či zásahy do fotografie.