Hotové fotografie odevzdáváme online a zálohujeme jeden rok.