K fotografiím poskytujeme výhradní licenci, tedy majetkové právo k volnému využití daných fotografií klientem. Už žadné pokuty za porušení autorských zákonů.