Při přebíraní produktů určených k focení vždy vytváříme předávací protokol pro daný typ a počet produktů, tím je zaručena maximální péče o ně.